چگونه به عنوان نوازنده با ترس از صحنه کنار بیاییم؟

همه چیز درباره ترس از صحنه به عنوان موزیسین آیا شما هم وقتی می خواهید روی صحنه و یا جلوی بقیه افراد نوازندگی کنید، دستانتان یخ می کنند، در دستانتان لرزش احساس می کنید و احساس می کنید که تمامی نت ها را فراموش کرده اید؟ آیا وقتی می خواهید روی استیج بروید و نوازندگی …

ادامه مطلب