ویولن های دست ساز بهتر هستند یا ویولن های خارجی؟

مزایای ویولن های دست ساز به نسبت ویولن های کارخانه ای یکی از بزرگترین دغدغه ویولنیست ها و کسانی که به تازگی می خواهند یک ویولن را خریداری کنند، این است که چه سازی برایشان مناسب تر است؟ خیلی ها به دنبال پیدا کردن این جواب هستند که چه ویولنی را باید خریداری کنند و …

ادامه مطلب